Protokoll från styrelsemöte 2024-02-26 finns nu bland övriga protokoll.