Skogsbärens Samfällighetsförening finns på Arnö i Nyköping och består av 116 hushåll. Samfälligheten är fördelad på sex stycken kvarter (områden) med adresserna Hjortronvägen, Blåbärsvägen och Lingongången. I området finns fristående villor, suterränghus, parhus och radhus. Det ingår även en bostadsrättsförening i samfälligheten.

Årsmöte 2/4 17:00

Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls söndag 2/4 17:00 i matsalen på Arnö skola – Långsätter. Handlingar till mötet publiceras här. Kallelse till årsmötet delas även ut i brevlådan till samtliga hushåll.

Städdag 6/5

Vårens städ- och underhållsdag hålls lördag 6/5.

Notis när det finns en nyhet?

För er som vill få en notis när det finns något nytt på hemsidan finns nu en e-postlista som ni enkelt kan prenumerera på. För att få en notis om nyheter såsom när ett nytt protokoll finns på hemsidan eller när datum för städ- och underhållsdag är bestämt så skickar du ett e-postmeddelande till skogsbarens-request@freelists.org med subscribe i ämnesraden eller så kan du prenumerera via http://www.freelists.org/list/skogsbarens.