Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2024-03-26 och styrelsemöte 2024-03-26 finns nu bland övriga protokoll.