Protokoll från styrelsemöte 2024-04-24 finns nu bland övriga protokoll.