Protokoll från styrelsemöte 2024-05-23 finns nu bland övriga protokoll.