Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2024-03-24 finns nu bland övriga protokoll.