Efter återkoppling från medlemmar och diskussion med samfällighetens revisorer har styrelsen beslutat att föreslå en justering av tidpunkterna för de extra debiteringarna kopplade till laddinfrastruktur. Vi passar även på att publicera revisionsberättelsen tillsammans med de reviderade handlingarna.

Reviderade handlingar (+ revisionsberättelse) till årsmöte 24/3 17:00: