Protokoll från styrelsemöte 2024-06-13 finns nu bland övriga protokoll.