Samfälligheten är fördelad på sex stycken kvarter (områden) med adresserna Hjortronvägen, Blåbärsvägen och Lingongången. För varje kvarter väljs årligen ett kvartersombud.

Arbetsuppgifter för kvartersombuden

Kvartersombuden skall vara den naturliga kontaktlänken mellan styrelsen och kvarteret som:

  • Tillsammans med övriga kvartersombud lämnar förslag på styrelseledamöter och revisorer till styrelsen senast två veckor innan föreningsstämman (årsmötet).
  • Vid behov sandar där snöröjningen inte sandat.
  • Inventerar städ- och åtgärdsbehov för kvarteret inför städ- och underhållsdagar. Vid behov av material meddelar materialansvarig i styrelsen två veckor innan städ- och underhållsdag.
  • Fördelar arbetsuppgifter mellan kvarterets boende på städ- och underhållsdagar.
  • Läser av vattenmätare hos boende på kvarteret vid årsskiftet och lämnar underlag till VA-ansvarig i styrelsen.
  • Lämnar ut och samla in lappar för självavläsning av vatten till boende i kvarteret vid halvårsskiftet som lämnas vidare till VA-ansvarig i styrelsen.
  • Pratar med hushållet som är ”på tur” inför ordinarie föreningsstämma för att se om de accepterar att ta över ansvaret som kvartersombud.

Kvarter 1 (Hjortronvägen 2 till 42)

Kvartersombud: Hjortronvägen 34, Tommy och Therese Dalin
kvartersombud1@skogsbarens.org

Kvarter 2 (Hjortronvägen 44 till 82)

Kvartersombud: Hjortronvägen 64, Marcus Eberhardsson
kvartersombud2@skogsbarens.org

Kvarter 3 (Hjortronvägen 84 till 122)

Kvartersombud: Hjortronvägen 122, Therese och Daniel Danthén
kvartersombud3@skogsbarens.org

Kvarter 4 (Blåbärsvägen 1 till 39, ojämna nummer)

Kvartersombud: Blåbärsvägen 17, Sven Mårtensson
kvartersombud4@skogsbarens.org

Kvarter 5 (Blåbärsvägen 2 till 40, jämna nummer)

Kvartersombud: Blåbärsvägen 12, Ingegerd Hägg och Dick Lundberg
kvartersombud5@skogsbarens.org

Kvarter 6 (Lingongången 1 till 19, ej 12,14, 16 och 18)

Kvartersombud: Lingongången 11, Johanna Ekinge
kvartersombud6@skogsbarens.org