Samfälligheten är fördelad på sex stycken kvarter (områden) med adresserna Hjortronvägen, Blåbärsvägen och Lingongången. För varje kvarter väljs årligen ett kvartersombud.

Arbetsuppgifter för kvartersombuden

Kvartersombuden skall vara den naturliga kontaktlänken mellan styrelsen och kvarteret som:

  • Tillsammans med övriga kvartersombud lämnar förslag på styrelseledamöter och revisorer till styrelsen senast två veckor innan föreningsstämman (årsmötet).
  • Vid behov sandar där snöröjningen inte sandat.
  • Inventerar städ- och åtgärdsbehov för kvarteret inför städ- och underhållsdagar. Vid behov av material meddelar materialansvarig i styrelsen två veckor innan städ- och underhållsdag.
  • Fördelar arbetsuppgifter mellan kvarterets boende på städ- och underhållsdagar.
  • Pratar med hushållet som är ”på tur” inför ordinarie föreningsstämma för att se om de accepterar att ta över ansvaret som kvartersombud.

Kvarter 1 (Hjortronvägen 2 till 42)

Kvartersombud: Hjortronvägen 32, Axel Asplund
kvartersombud1@skogsbarens.org

Kvarter 2 (Hjortronvägen 44 till 82)

Kvartersombud: Hjortronvägen 72, Hans och Eva-Maria Larsson
kvartersombud2@skogsbarens.org

Kvarter 3 (Hjortronvägen 84 till 122)

Kvartersombud: Hjortronvägen 84, Jan-Eric Engstrand
kvartersombud3@skogsbarens.org

Kvarter 4 (Blåbärsvägen 1 till 39, ojämna nummer)

Kvartersombud: Blåbärsvägen 23, Micael Strandberg
kvartersombud4@skogsbarens.org

Kvarter 5 (Blåbärsvägen 2 till 40, jämna nummer)

Kvartersombud: Blåbärsvägen 16, Muhammed Al-Ramahi
kvartersombud5@skogsbarens.org

Kvarter 6 (Lingongången 1 till 19, ej 12,14, 16 och 18)

Kvartersombud: Lingongången 15, Hans och Karin Andersson
kvartersombud6@skogsbarens.org