Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls söndag 24/3 17:00 i samlingssalen i S:ta Katarina kyrka. Handlingarna till årsmötet: