Vårens städ- och underhållsdag blir lördag 27/4. Containrar för trädgårdsavfall kommer beställas som vanligt. Respektive kvartersombud kommer annonsera starttid för varje kvarter.