Protokoll från styrelsemöte 2024-01-18 finns nu bland övriga protokoll.