Protokoll från styrelsemöte 2023-11-09 finns nu bland övriga protokoll.