Protokoll från styrelsemöte 2023-10-05 finns nu bland övriga protokoll.