Protokoll från styrelsemöte 2023-08-31 finns nu bland övriga protokoll.