Protokoll från styrelsemöte 2023-06-08 finns nu bland övriga protokoll.