Protokoll från styrelsemöte 2023-05-10 finns nu bland övriga protokoll.