Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2023-04-05 och styrelsemöte 2023-04-05 finns nu bland övriga protokoll.