Protokoll från årsmöte 2023-04-02 finns nu bland övriga protokoll.