Protokoll från styrelsemöte 2023-03-06 finns nu bland övriga protokoll.