Protokoll från styrelsemöte 2023-02-15 finns nu bland övriga protokoll.