Protokoll från styrelsemöte 2023-01-25 finns nu bland övriga protokoll.