Protokoll från styrelsemöte 2022-12-08 finns nu bland övriga protokoll