Onsdag 21/12 kommer en ventil på inkommande vatten att bytas i samfälligheten vilket medför att vi behöver stänga av inkommande vatten i hela samfälligheten under en kortare tid.

Vattnet kommer att vara avstängd 21/12 10:00 – 12:00. Om arbetet går fortare kommer vattnet släppas på tidigare så tänk på att inte ha några kranar öppna.