Protokoll från styrelsemöte 2022-10-26 finns nu bland övriga protokoll.