Protokoll från styrelsemöte 2022-09-28 finns nu bland övriga protokoll.