Protokoll från styrelsemöte 2023-12-07 finns nu bland övriga protokoll.