Protokoll från styrelsemöte 2022-04-28 finns nu bland övriga protokoll.