Protokoll från styrelsemöte 2022-03-31 finns nu bland övriga protokoll.