Protokoll från styrelsemöte 2022-05-19 finns nu bland övriga protokoll.