Protokoll från styrelsemöte 2021-10-07 finns nu bland övriga protokoll.