Protokoll från styrelsemöte 2021-11-15 finns nu bland övriga protokoll.