Protokoll från styrelsemöte 2021-08-25 finns nu bland övriga protokoll.