Protokoll från styrelsemöte 2021-01-21 finns nu bland övriga protokoll.