Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) kommer att hållas digitalt söndag 28/3 kl 17:00 via https://uu-se.zoom.us/my/skogsbarens.