Protokoll från styrelsemöte 2020-12-08 finns nu bland övriga protokoll.