Protokoll från styrelsemöte 2020-11-05 finns nu bland övriga protokoll.