Protokoll från styrelsemöte 2021-02-18 finns nu bland övriga protokoll.