Styrelsen har tillsammans med kvartersombuden beslutat att vårens städdag blir lördag 24/4. Även om nya kvartersombud kommer väljas på årsmötet 28/3 så är det kvartersombuden under 2020 som ansvarar för denna städdag. Det är dock lämpligt om de nyvalda kvartersombuden samtidigt introduceras i kvartersombudens arbetsuppgifter.