Protokoll från årsmötet 2021-03-28 finns nu bland övriga protokoll.