Protokoll från styrelsemöte 2019-08-28 finns nu bland övriga protokoll.