Protokoll från styrelsemöte 2019-06-04 finns nu bland övriga protokoll.