Protokoll från styrelsemöte 2019-05-02 finns nu bland övriga protokoll.