Protokoll från årsmötet 2019-04-28 med tillhörande bilagor finns nu bland övriga protokoll.