Protokoll från styrelsemöte 2019-04-04 finns nu bland övriga protokoll.