Lördag 26/10 är det dags för samfällighetens städ- och underhållsdag. Kvartersombuden organiserar arbetet på de olika kvarteren.