Protokoll från styrelsemöte 2018-05-02 finns nu bland övriga protokoll.