Protokoll från årsmötet 2018 och bilagor finns nu bland övriga protokoll.