[Inlägget uppdaterat 2018-05-12 med fördelning av ansvarsområden]

På ordinarie föreningsstämma 2018-04-22 valdes en del nya till styrelsen. Styrelsen för 2018 består av följande ledamöter:

Thomas Ejnefjäll – ordförande (ordforande@skogsbarens.org)
Monica Andersson – kassör (kassor@skogsbarens.org)
Malin Walletun – sekreterare (sekreterare@skogsbarens.org)
Håkan Alderud – underhållsansvarig (hakan.alderud@skogsbarens.org)
Bengt Eriksson – material- och VA-ansvarig (bengt.eriksson@skogsbarens.org)

Och följande suppleanter:

Mats Ryrström – El-ansvarig (mats.ryrstrom@skogsbarens.org)
Helena Åhlander – Brandskydds-, snö- och sopansvarig (helena.ahlander@skogsbarens.org)