Protokoll från styrelsemöte 2018-03-22 finns nu bland övriga protokoll.